Rewitalizacja Łodzi

This slideshow requires JavaScript.

Projekt Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi

Powierzchnia: 37 750 m2
Inwestor: Egis Poland
Faza: Programy funkcjonalno-użytkowe dla 19 kamienic

We współpracy z: Egis Poland, Wena, 3D Architekci

Project of Łódź City Centre Area Revitalization

Area: 37 750 sqm
Client: Egis Poland
Scope of works: Function&Usability Programs of 19 historic buildings
In co-operation with: Egis Poland, Wena, 3D Architects

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s