Polsad

 

This slideshow requires JavaScript.

Sortownia owoców z częścią biurową, Nosy Poniatki 2011

Powierzchnia użytkowa: 14 320 m2
Inwestor: GRUPA POLSAD Sp. z o.o.
Zamawiający/ generalny wykonawca: BUDREM Group Sp. z o.o.
Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, nadzór autorski

Fruit sorting warehouse with office building, Nosy Poniatki 2011

Usable area: 14 320 m2
Client: GRUPA POLSAD Sp. z o.o.
General contractor: BUDREM Group Sp. z o.o.
Scope of works: concept design, building permit design, author’s supervision

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s