Oferujemy pełen zakres usług projektowych oraz obsługi inwestycji w zakresie wszystkich branż:

We offer full scope of design works and investment services covering all engineering branches:

– formalno prawne przygotowanie inwestycji formal-legal pre-works
– analizy i projekty urbanistyczne urban studies and design
– analizy chłonności feasibility studies
– projekty koncepcyjne concept design
– projekty budowlane building permit design
– projekty przetargowe tender design
– projekty wykonawcze construction information
– projekty graficzne graphic design
– projekty wnętrz interior design
– nadzory autorskie author’s supervision

KLIENCI / CLIENTS:zzz
SooN_Loga Klientow_strona1