About us

Właścicielami SooN architekci są wspólnicy Adam Skrobisz i Tomasz Niedzielski. Firma jest obecna na rynku od 2004 roku. Została założona przez Adama Skrobisza jako AS Architekci. W 2011 do spółki dołączył jako wspólnik Tomasz Niedzielski. Od tego czasu firma funkcjonuje pod nazwą SooN architekci.
Firma współpracuje ze specjalistami wszystkich branż i co za tym idzie oferuje pełen zakres usług projektowych na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

SooN architects is owned by two partners, Adam Skrobisz and Tomasz Niedzielski.
It’s present on the market since 2004.
It’s been established by Adam Skrobisz as AS Architects. In 2011 Tomasz Niedzielski has joined the company as a second partner and since then it operates as SooN Architekci.
As the company co-operates with all necessary consultants and engineers it provides full scope of services at each stage of the design process.