Waszyngtona

This slideshow requires JavaScript.

Budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym, Warszawa 2010

Powierzchnia PUM: 1 020 m2
Powierzchnia całkowita: 2 261 m2
Inwestor: Belgravia Polska
Faza: wszystkie fazy inwestycji

Apartment building with facilities and underground car park, Warsaw 2010

Apartments’ usable area: 1 020 m2
Total area: 2 261 m2
Client: Belgravia Polska
Scope of works: all design stages

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s