Art Modern

This slideshow requires JavaScript.

Zespół budynków mieszkalno-usługowych z garażami, Łódź 2012

Powierzchnia użytkowa: 21 320 m2
Inwestor: OPG Orange Park Sp. z o.o.
Faza: projekt budowlany etapu AI, AII oraz projekty przetargowy i wykonawczy etapu AI

Complex of apartment buildings with facilities and car parks, Łódź 2012

Usable area: 21 320 m2
Client: OPG Orange Park Sp. z o.o.
Scope of works: building permit design (stage AI and AII), tender design and construction information (stage AI)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s